Slim naar de Cloud

Er is veel te doen over Cloud. Maar voordat jouw organisatie daar de vruchten van kan plukken, moeten er eerst een aantal noodzakelijke stappen worden gezet. Transition Experts is dé expert als het gaat om het begeleiden van deze stappen. Wij doen dit niet alleen, maar werken daarbij samen met toonaangevende en gespecialiseerde partners.

 

Vóór het implementeren van de eerste Cloud oplossing zou een organisatie eerst een IT brede strategie moeten ontwikkelen of de bestaande strategie moeten updaten. Het is namelijk vaak redelijk eenvoudig om een eerste Cloud oplossing te implementeren, maar daarmee sla je dan soms wel een weg in die nog maar lastig te verlaten valt of wellicht zelfs dood loopt. Om tot deze (Cloud) strategie te komen werken we samen met toonaangevende en gespecialiseerde partners. Elke partner brengt haar eigen specialisatie mee. Specialismen die bij dit onderwerp allemaal uitermate belangrijk zijn:

 • De juristen van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn kennen de wetgeving in relatie tot Cloud en IT tot in alle details en beoordelen de ontwerpen, contracten en implementatie vanuit juridisch perspectief.
 • Alle informatiebeveiligingsvraagstukken zijn bij Northwave in goede handen. Dat is in deze tijd uitermate belangrijk, zeker als het om Cloud oplossingen gaat.
 • Het snel signaleren van technische knelpunten in de huidige omgeving en het ontwerpen en technisch begeleiden van implementaties van toekomstige IT oplossingen is core business voor de architecten van Metis IT .

Transition Experts is de uitgelezen partner om het hele proces te begeleiden. Van advies tot en met de transitie naar de nieuw ontworpen IT omgeving(en). Een ervaren adviseur, project manager en transitie manager die van begin tot eind de stappen in de juiste volgorde, met precies het juiste niveau van aandacht en detail en toeziend op kwaliteit, tijd en geld zal uitvoeren.

De visie van Transition Experts op Cloud Transities:

 • Een alles omvattende Cloud Strategie en Roadmap is een vereiste voor een succesvolle transitie naar de Cloud. Cloud oplossingen zijn er in vele soorten en maten. De transitie er naartoe gaat stapsgewijs. Het eindplaatje is dan heel belangrijk en ook over de juiste volgorde in de stapsgewijze aanpak moet goed nagedacht worden.
 • Gedetailleerd inzicht in de huidige en toekomstige situatie (techniek, processen en organisatie) is van belang om de transitie te kunnen laten slagen. Het eindplaatje is van belang, maar ook een heel goed beeld van de bestaande situatie moet voorhanden zijn.
 • Kennis en ervaring van Cloud Transities is een vereiste voor het opstellen van een gedegen en gedetailleerd transitie plan.
 • Uitvoering van de Cloud transitie vraagt om extra capaciteit (resources). De leverancier zorgt voor de oplossing, maar hoe een organisatie die oplossing gaat gebruiken en op welke wijze deze oplossing dan geconfigureerd moet worden zal je als klant zelf moeten bepalen en aangeven. Dat moet je niet onderschatten!
 • Een Cloud Transitie laat je niet over aan de Cloud provider. Zelf de regie in handen nemen én zelf organiseren is en blijft belangrijk.
 • Continuïteit kan alleen maar gewaarborgd worden met een goed georganiseerde regie over de gehele IT omgeving (techniek, processen en organisatie). Na de transitie zal de Cloud oplossing de veranderende organisatie moeten kunnen blijven volgen. Aanpassingen in de Cloud oplossing zal je als klant zelf moeten aandragen en vaak ook implementeren.
 • Business én IT bepalen samen de configuratie van de Cloud oplossing(en). Dat is vaak lastiger dan vooraf gedacht. In deze samenwerking tussen IT en business wordt de rol van de business steeds belangrijker. De afstemming tussen business, IT en leverancier moet daarbij ingericht worden.

 

Transition Experts is gespecialiseerd in het adviseren over of het uitvoeren van Cloud Transities:

 • Cloud Strategie – Advies bij het opstellen van uw Cloud strategie of het reviewen ervan.
 • Ontwerp – Het ontwerpen van de toekomstige (Cloud) infrastructuur en applicatielandschap passend bij de nieuw ontwikkelde Cloud strategie.
 • Transitie aanpak – Het vertalen van de overgang naar de nieuwe IT omgeving (techniek, processen en organisatie) in een helder Transitie Plan.
 • Uitvoering Transitie – Het daadwerkelijk uitvoeren van de voorgestelde Cloud Transitie en het inrichten van de benodigde regie organisatie in afstemming met de organisatie van de klant en de leverancier(s).
 • Duurzaam resultaat – Enige tijd na afronding van de transitie nagaan of de oorspronkelijke doelstellingen bereikt zijn en waar nodig bijsturen.
Transition Experts: #DENKNOU
EERSTEENSNAJOH!
Meer informatie >

Bestel ons boek nu!Werken bij Transition Experts?

Wij werken o.a. voor