Nieuws van Transition Experts 

Denknoueersteensnajoh! 

 In het zojuist verschenen boek #DENKNOUEERSTEENSNAJOH! schetst Transition Experts wat er allemaal bij komt kijken om de ambities die er voorafgaand aan een sourcingstraject zijn geformuleerd, ook daadwerkelijk waar te maken. Zoals bij zoveel dingen in het leven, kom je ook bij een sourcingstransitie met gezond boerenverstand en een goede voorbereiding een heel eind. Toch leert de ervaring dat bij ieder transitieproces er zaken zijn die bij de voorbereiding over het hoofd gezien worden en die later voor veel problemen zorgen. 

Het is daarom goed te leren van ervaringen en fouten van een ander en het is beslist geen schande om je door adviseurs te laten ondersteunen. De daarmee verbonden kosten betalen zichzelf ruimschoots terug doordat het hele proces sneller en soepeler verloopt. Faalkosten worden zodoende vermeden.

In onze praktijk hebben we aangetoond dat met de inhuur van een transitiemanager nog geen procent van de totale omvang van de sourcingskosten gemoeid is. Een investering die zich ruim terugverdient en daarom het overwegen waard is.

Kiest u er voor om geen transitiemanager in te huren maar om deze zelf te begeleiden, dan hopen we dat we u middels deze publicatie voldoende informatie heeft om het transitieproces goed voor te bereiden en uit te voeren! Mocht u voor, tijdens of na een sourcingstransitie eens willen sparren, dan staan we, bijvoorbeeld in de rol van TransitieCoach graag voor u klaar.

Het boek kost € 34,95 en is te bestellen door een e-mail te sturen aan admin@transitionexperts.nl. Vermeldt daarbij dat het gaat om een bestelling van het boek #DENKNOUEERSTEENSNAJOH!, uw naam, bedrijfsnaam, afleveradres en factuuradres.

 

Prince 2 Foundation en Practitioner Training 

Inleiding
Klanten vragen vaak om een Prince2 certificering van de project- en programmamanager. Dit is voor Transition Experts een belangrijke reden om voor ons netwerk een combinatietraining Prince2 Foundation en Practitioner te organiseren. Doordat er meerdere cursisten deelnemen aan deze training delen de deelnemers ook in de kosten. En we gebruiken de trainingsruimte van Transition Experts (in Utrecht) in plaats van een extern te huren ruimte of een ruimte bij een trainingsinstituut. Dat betekent dus dat je voor de volledige certificering goedkoper uit bent. Daarnaast is het leuk om een dergelijke training met vakbroeders te doen. Je leert nieuwe collega’s kennen en de praktijkvoorbeelden zullen sprekend zijn.
Wat houdt de training in?
Speciaal voor Transition Experts is door Project Solutions een ‘fasttrack’ training ontwikkeld. Hiermee kun je snel en verkort het volledige Prince2 certificaat (Foundation en Practitioner) behalen. In 10 cursusavonden (4 voor Foundation en 6 voor Practitioner) zal het gehele programma doorlopen worden. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het aantal deelnemers en zal rond de €2.000,- per deelnemer bedragen, inclusief Foundation en Practitioners examen.
Voor wie is de training bedoeld?
Deze training is vooral bedoeld voor ervaren projectmanagers die nog niet Prince2 gecertificeerd zijn. Het kan ook zijn dat je een klant hebt waarvan bijvoorbeeld team- of projectleiders een Prince2 training willen volgen. Ook zij kunnen aan deze training deelnemen,
Aanmelden?
We peilen op dit moment de interesse voor deze training. Bij voldoende aanmeldingen zal de training na de zomervakantie aanvangen. Heb je interesse geef je dan zo snel mogelijk op via admin@transitionexperts.nl. Er zal een beperkt aantal plaatsen zijn. Vol is helaas vol.

 

Wijziging organisatie 

Na meer dan 4 jaar Transition Experts gaat Jan van Acquoij ons met ingang van 1 mei 2016 verlaten.

Jan is in december 2011 aangehaakt om de organisatie te versterken. Hij was de laatste jaren ons gezicht richting klanten en professionals. Recent heeft Jan besloten weer als zelfstandige verder te willen gaan in een andere richting.

De taken van Jan zullen worden overgenomen door Gert Veldhuis. Gert is sinds vorig jaar bij Transition Experts verantwoordelijk voor de marktontwikkeling in Duitsland. Gert wordt nu dus ook verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de Nederlandse markt.

U kunt vanzelfsprekend direct contact met Gert opnemen via gert.veldhuis@transitionexperts.nl of via 085-4872901.

We bedanken Jan voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem heel veel succes bij het verder ontwikkelen en uitbouwen van zijn nieuwe uitdaging!

Hou je projecten InControl©

 Afgelopen jaar hebben we veel tijd en energie gestoken in goede tooling voor het managen van transitie projecten. Begin vorig jaar zijn we live gegaan met InControl©. Deze software wordt nu voor meerdere klanten toegepast. InControl© bestaat feitelijk uit drie modules. De eerste module bevat het project management deel. Deze module is gebaseerd op de Prince2 methodiek en is samengesteld op basis van best-practices van onze transitiemanagers. Nieuw in deze project management module is de planner waarmee een transitieprogramma per (deel)project in een Gantt chart kan worden weergegeven.
De tweede module is de Configuratie Management module. In deze module wordt de over te dragen hardware en software in kaart gebracht en vastgelegd. Nieuw in deze module is de mogelijkheid om koppelingen tussen back-office software grafisch weer te geven. Ook de hardware waarop deze software wordt geïnstalleerd kan hiermee in kaart worden gebracht. Zodoende kun je direct zien welke software wordt geraakt als een bepaalde server wordt vervangen. Dit jaar wordt een nieuwe packaging module in InControl© opgenomen.
De derde module is momenteel in ontwikkeling en wordt dit voorjaar afgerond: de migratie management module. Met deze module kun je de organisatie (inclusief afdelingen) en alle locaties vastleggen. Door medewerkers aan een organisatie-onderdeel en een vestiging te koppelen weet je welke medewerkers gemigreerd gaan worden als je per afdeling of per vestiging de migratie gaat plannen. Per medewerker wordt met een handig stoplichtoverzicht ook bijgehouden of hij/zij al voorbereid is voor de migratie.
Mocht jij of je klant een demonstratie willen van InControl©? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan: admin@transitionexperts.nl.

Transitie Experts Realisatie Methode TERM©

Naast een prachtige tool werkt Transition Experts ook aan een methodiek. De project methodiek zal TERM© gaan heten en is een afkorting voor Transition Experts Realisatie Methode. TERM© is gebaseerd op Prince2 en uitgebreid met specifieke stappen en producten voor transitieprojecten. Door onze jarenlange ervaring zijn veel voorkomende lijstjes of stappen in het proces omgewerkt tot checklists en templates en is het proces meer specifiek gemaakt voor transitieprojecten. Het resultaat is een uitgebreide gereedschapskist met gespecialiseerde gereedschappen. Vergelijk dit weer met de gereedschapskist van een automonteur. Deze monteur heeft net als monteurs van andere beroepen onder andere een hamer, schroevendraaiers, combinatietang en een beitel in zijn kist. Echter, nu heeft een automonteur ook een momentsleutel om de wielmoeren met exact de juiste kracht vast te zetten. Dat is iets specifieks voor dit beroep. Zo is het ook bij transitieprojecten. Ook hier zijn specifieke gereedschappen noodzakelijk. In TERM© zijn deze gereedschappen opgenomen.
Uiteraard gaan we er voor zorgen dat InControl© zal aansluiten bij TERM© en vice versa. Dit jaar zal de methodiek vorm gegeven en uitgeschreven worden inclusief bijbehorende checklists en uitgebreid worden met een eigen TERM©inlogie en een TERM©ometer. We blijven hiermee schaven aan zowel de methodiek als aan onze tooling.

Samen staan we sterk(er)

De zelfstandigen in het netwerk van Transition Experts zitten zelden zonder werk. Wij zijn zo vrij daaruit twee conclusies te trekken, de eerste is dat er in ons werkveld voldoende werk is en de tweede is dat de kennis en ervaring door ‘onze’ mensen wordt gewaardeerd. Nu de markt verder lijkt aan te trekken, merken wij dat het invullen van posities lastiger begint te worden. Dit komt door schaarste aan geschikte mensen maar meer nog doordat steeds meer organisaties inkoopregels hanteren waardoor het voor individuele zelfstandigen lastiger wordt om ‘binnen te komen’.

Als je daar tegenaan loopt, denk dan aan Transition Experts! Als je zelf een klus niet kunt invullen of als een opdracht meerdere mensen/expertises vraagt, kunnen wij goed helpen om hier invulling aan te geven. Hetzelfde geldt voor het ‘binnenkomen’ bij bedrijven. Transition Experts heeft de afgelopen jaren diverse aanbestedingen gedaan en heeft met verschillende grote partijen raamovereenkomsten afgesloten. Deze ervaring en, in voorkomende gevallen de al aanwezige raamovereenkomsten, helpen om deuren te openen die anders gesloten blijven.

Kortom aarzel niet ons te betrekken bij opdrachten die je niet zelf kunt invullen of bij opdrachten waar bedrijven voorwaarden stellen waar je als zelfstandige niet aan kunt voldoen. Uiteraard maken we op voorhand heldere afspraken die tot wederzijds voordeel strekken. Samen sta je sterk!

 

Uitnodiging Borrel  

Zoals eerder bericht zal de Transition Experts Borrel voortaan op de tweede woensdag van de maand worden gehouden. Op woensdag 13 april vanaf 16:00 uur ben je van harte welkom om met ons een borrel te drinken en in een ontspannen sfeer bij te kletsen.
Tot dan!

(C)2016 Transition Experts

Atoomweg 400 | 3542 AB Utrecht | T: +31 (0)85 487 2900 | www.transitionexperts.nl

       

Neem contact opWij werken o.a. voor