De eerste maand van 2016 ligt alweer achter ons, de hoogste tijd voor een terugblik op 2016 en een vooruitblik naar het nieuwe jaar! 

Zo hebben wij in 2015 ons eerste lustrum gevierd! 

Woensdagavond 25 november hebben we ons vijfjarig bestaan gevierd in het bijzijn van klanten, professionals uit het werkveld en partnerorganisaties. De viering stond vooral in het teken van het uitwisselen van ervaringen en hernieuwde kennismaking. Er werden ook een aantal korte presentaties gehouden en er was natuurlijk genoeg te eten en te drinken. Tijdens vijf presentaties werd er vanzelfsprekend teruggekeken op de afgelopen vijf jaar en er was ook veel nieuws te melden.

Zo was er een presentatie van Henk Pater van Outsourcing Hub waarin hij helder maakte wat de Outsourcing Hub te bieden heeft en op welke wijze er samengewerkt wordt met Transition Experts als Knowledge Partner. Er was uitleg over de InControl tool waarmee Transition Experts of klanten van Transition Experts een transitie en/of migratie administratief kan ondersteunen. Gert Veldhuis ontvouwde de plannen van Transition Experts om in Duitsland door te breken en er was de aankondiging dat Transition Experts in 2016 een boek zal uitbrengen over Transitie Management in brede zin.

Het was een zeer geslaagde avond en Transition Experts wil nogmaals iedereen die daarbij aanwezig was bedanken. We kijken uit naar de volgende vijf jaar!

Stonden wij weer met een stand bij het PON outsourcing jaarcongres 

Wederom heeft Transition Experts een eigen stand op Hét Outsourcing Congres van PON in De Heerlickheijd van Ermelo gehad. 

Dit keer werd het 10 jarig bestaan van PON voor het voetlicht gebracht en het thema van het congres is dan ook “10 jaar transformeren; Van Oud naar Nieuw” Dit past natuurlijk prima bij Transition Experts, want wij kunnen de overgang “Van Oud naar Nieuw”, uitstekend begeleiden.

Transition Experts doet in 2016 een boekje open over Transitie Management 

Het afgelopen jaar is er veel werk gestoken in de ontwikkeling van een boek over Transitie Management. Het boek geeft onze visie op dit vak en raakt alle onderwerpen die tijdens een transitie de revue passeren. Het grootste deel van het boek is geschreven door François van Heurn. Hij heeft interviews gehouden met diverse TE betrokkenen. Ook zijn er bijdrages van partner bedrijven van TE in het boek opgenomen over specifieke onderdelen van de IT outsourcing projecten. Allen met een focus op Transitie Management. 

We verwachten dit boek in het eerste kwartaal van 2016 af te ronden en naar de drukker te sturen. Tijdens diverse gelegenheden in 2016 zullen we dit boek presenteren en uitdelen. Zodoende doen we opnieuw wat we beloven: we delen onze kennis en ervaring van Transitie Management met onze klanten en ons netwerk!

Project bij DB Schenker afgerond!

In november 2015 hebben we met succes de transitie bij DB Schenker in Tilburg afgerond. Na een adviestraject in 2012 waarin we de toenmalige IT omgeving in kaart hebben gebracht en advies hebben gegeven over de benodigde toekomstige IT omgeving kregen we eind 2013 de opdracht de transitie te begeleiden. Inmiddels had DB Schenker het besluit genomen het contract met hun IT dienstverlener te verlengen en tegelijk uit te breiden. Als onderdeel van de transitie (feitelijk een transformatie) zou de gehele IT omgeving omgezet worden naar nieuwe datacenters en nieuwe werkplekken op basis van nieuwe versies van besturingssystemen, Citrix en RES. Deze transitie is uitgevoerd door Dirk van Sichem in de rol van Transitiemanager, Gerard Persoon als verantwoordelijk projectmanager voor de datacenters, netwerken en business applicaties en Wil Gulpen als projectmanager voor de werkplekmigratie en de inrichting van de service management organisatie. André Demper en Guido van Gisbergen hebben een bijdrage geleverd op het vlak van respectievelijk Service Management en Architectuur.

We kijken terug op een moeizaam verlopen transitie met uiteindelijk een prima eindresultaat: een stabiele en up-to-date IT omgeving waarmee DB Schenker weer jaren voorruit kan. Daarmee hebben we een tevreden klant achtergelaten. In de afgelopen maanden hebben we nog een paar kleinere projecten gedaan om de interne IT organisatie van DB Schenker goed in hun nieuwe rol te krijgen. Deze zijn nu afgerond. Er liggen nog een paar kleinere projecten (upgrades van business applicaties) waaraan Gerard Persoon in de komende maanden nog een vervolg kan geven aan onze goede samenwerking met DB Schenker.

Onze website 

Zoals elke website, is ook de onze een dynamisch geheel. We zijn continu bezig om deze te vernieuwen en verbeteren.
2015 heeft vooral in het teken gestaan van de nieuwe website opbouwen en live gaan. Hier heeft het hele team aan meegewerkt, we zijn allemaal erg trots op het resultaat!  De volgende stap was de website ook in de talen Duits en Engels beschikbaar stellen. 

2016 staat in het teken van optimalisatie. Onze website schaalt momenteel mooi mee op de meeste apparaten, dit jaar zal ook de mobile versie beschikbaar worden. Zo wordt het op mobiel en tablet nog fijner om onze website rustig door te lezen.
Ook dit jaar blijven we je op de hoogte houden van opvallende nieuwtjes in onze branche en leuk TE nieuws middels onze nieuwsberichten. Deze zijn te vinden onderaan onze startpagina.
Bezoek ons ook eens op:  www.transitionexperts.nl 

Uitnodiging Borrel  

Nu de drukke januarimaand weer achter ons ligt is het weer de hoogste tijd voor de Transition Experts borrel. Op veler verzoek hebben we deze op een andere dag gepland dan normaal.
Op woensdag 10 februari vanaf 16:00 uur ben je van harte welkom om met ons een borrel te drinken en in een ontspannen sfeer bij te kletsen.
Tot dan! 

Transition Experts go’s to Germany 

Nadat we ruim een half jaar geleden gestart zijn met onze activiteiten in Duitsland, zijn er inmiddels een aantal zaken gerealiseerd. We hebben onze website in het Duits ter beschikking gesteld en zijn bijvoorbeeld toegetreden tot de Duits-Nederlandse Handelskamer (http://www.dnhk.org/nl/?lang=nl). Hierover zullen we je in de nabije toekomst nader berichten. We voeren vele gesprekken met potentiële klanten en IT-dienstverleners. Met een aantal voeren we concrete gesprekken over de mogelijke diensten die wij hen kunnen leveren. Inmiddels hebben we een eerste raamovereenkomst mogen afsluiten. Net als in Nederland is het ook hier een uitdaging als nieuwe club binnen te komen. Met name door de geldende inkoopregels is dit altijd weer een klus die veel tijd en geduld kost. Een mogelijke toegevoegde waarde voor een klant is onze aanwezigheid in Nederland én Duitsland. Vanuit dit argument benaderen we op dit moment gericht een aantal klanten.

Naast deze activiteiten zijn we uiteraard druk bezig met het opbouwen van een TE-professionals netwerk in Duitsland. Via dit netwerk proberen we uiteraard ook nieuwe business te generen, samen met de professionals en hun eigen netwerk.

Mocht je nog andere mogelijkheden voor Transition Experts zien, neem dan contact op met Gert Veldhuis (gert.veldhuis@transitionexperts.de).

Transition Expers B.V. aangesloten als Knowledge Partner van Outsourcing Hub

Sinds vorig jaar is Transition Experts B.V. als Knowledge Partner aangesloten op Outsourcing Hub, het eerste en enige onafhankelijke matching- en selectieplatform voor ICT-outsourcing. Wij leveren als kennispartner een bijdrage aan de search & match criteria en het onderliggende informatiemodel voor het systeem van Outsourcing Hub.

Dankzij Outsourcing Hub kunnen afnemers van ICT-diensten en ICT-serviceproviders elkaar in een eerder stadium vinden. Doordat de partijen elkaar sneller en beter kunnen leren kennen, wordt de kans op een echte match flink vergroot, terwijl tegelijkertijd de kans op een mismatch of het missen van een match wordt geminimaliseerd. Het doel is succesvolle ICT-outsourcing, met betere matches en waarbij de benodigde effort en kosten rondom het selectieproces voor alle betrokken partijen omlaag gaan.

Knowledge Partners zijn partners van Outsourcing Hub die vanuit hun eigen expertise de nodige kennis en ervaring toevoegen aan Outsourcing Hub. Zowel klanten die hun ICT willen outsourcen, ICT-serviceproviders (die op zoek zijn naar deze klanten) alsook Third Party Advisors (consultancy firms en zelfstandige adviseurs) hebben baat bij de partnerships die Outsourcing Hub sluit.

Henk Pater, oprichter van Outsourcing Hub is blij met de samenwerking met Transition Experts: “Door hun kennis en ervaring te delen in het Outsourcing Hub, kan deze informatie samen met Outsourcing Hub worden verwerkt tot slimmere search & match criteria, of simpelweg tot kennis die als informatie in het systeem beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers. Hier wordt iedereen beter van. Niet alleen het Outsourcing Hub systeem, maar dus ook de IT-providers, de uitbestedende klanten, de adviseurs en natuurlijk de Knowledge Partners zelf. Het is een win-win-win-win-win-situatie.”

Wij als Transition Experts zijn trots dat we als Knowledge Partner van Outsourcing Hub betrokken zijn bij de totstandkoming van het matching- en selectieplatform voor IT Outsourcing. We houden u graag op de hoogte!

(C)2015 Transition Experts

Atoomweg 400 | 3542 AB Utrecht | T: +31 (0)85 487 2900 | www.transitionexperts.nl

       

Neem contact op
Wij werken o.a. voor