Nieuws van Transition Experts 

Cloud en Transitie 

Ja, er is al heel veel geschreven en gezegd over ‘de Cloud’. Iedereen heeft daar wel een beeld bij. Niet altijd hetzelfde beeld, maar toch… Cloud in welke vorm dan ook, is een niet meer weg te denken thema in de IT.  Vanuit het perspectief van Transition Experts is Cloud goed nieuws! Immers wij ontlenen ons bestaansrecht aan veranderingen die onze klanten in de IT willen doorvoeren. En als iets gepaard gaat met veranderingen dan is dat wel Cloud. Of het nu gaat om het verplaatsen van infrastructuur, platformen, applicaties of services van of naar de Cloud de daaraan gerelateerde verandering gaat altijd verder dan de verplaatsing alleen. Immers met een verplaatsing veranderen (vaak) ook verantwoordelijkheden en processen. En hoe houdt je als organisatie de controle? En hoe bewaak je de samenhang? En hoe zit het met de veiligheid? Kortom vele vragen die antwoord behoeven. Vragen waar wij als Transition Experts bij kunnen helpen. Wij zijn al vele jaren betrokken bij verscheidenheid aan Cloud transities en hebben in die hoedanigheid al vele antwoorden verzameld. Niet alleen gericht op de transitie zelf, maar vooral ook in aanloop daar naartoe. Vanuit onze ervaring kunnen we klanten helpen bij het bepalen van een koers richting de ‘cloud’ en vervolgens bij het daadwerkelijk uitvoeren daarvan.

Wij zijn continue bezig onze ‘Cloud’ propositie verder uit te bouwen. Indien jullie ervaringen en/of vragen hebben op gebied van Cloud die het delen waard zijn, nodigen we je bij deze graag uit om hierover met elkaar eens van gedachten te wisselen.  

Duitslanddag 

Dit jaar stonden we met een eigen stand op de Duitslanddag in Utrecht. De Duitslanddag wordt georganiseerd door de DNHK en is dé dag voor Nederlandse ondernemers die zaken willen gaan doen in Duitsland om informatie in te winnen en contacten te leggen. Transition Experts wil dit  soort bedrijven helpen met de opbouw en integratie van hun IT-omgeving of hen ondersteunen bij de selectie van de benodigde lokale IT-leveranciers. Door de aanwezigheid van Transition Experts aan beide kanten van de grens, ondersteund door een groot netwerk van IT-professionals, zijn we in staat klanten in dit soort trajecten te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Al met al een waardevol en druk bezocht evenement, zeker een aanrader voor volgend jaar.

Artikel in Computable  

Een aantal weken geleden heeft Dirk van Sichem een interessant artikel geschreven over de transitiefase bij outsourcing. Er wordt namelijk tijdens een uitbesteding veel aandacht besteed aan het selecteren van de juiste leverancier en het samenstellen van een contract. In dit artikel wordt nog eens duidelijk beschreven waarom een transitiefase minstens net zoveel aandacht verdient en wat de gevolgen zijn wanneer dit niet gebeurt. Mocht u het artikel gemist hebben, kunt u het op computable.nl nog een keer lezen: www.computable.nl

Modelovereenkomsten komen eraan… Oh nee toch niet! Of wel….? 

De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaatsgemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De afgelopen maanden heeft iedereen kunnen zien dat de invoering van de Wet DBA niet vlekkeloos verloopt en er veel onduidelijkheid is. Zowel bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers.
Afgelopen vrijdag – 18 november – heeft de verantwoordelijke Staatssecretaris (Wiebes) aangekondigd dat de Wet DBA in ieder geval tot 1 januari 2018 niet zal worden gehandhaafd. Dit als reactie op de knelpunten en de onrust rond het invoeren van de Wet. Opdrachtgevers hoeven dus voorlopig niet bevreesd te zijn als zij zzp-ers inhuren. Let wel vooralsnog gaat het hier om uitstel, niet om afstel!

Hoewel nog niet duidelijk is welke aanpassingen rondom de invoering van de Wet DBA precies zullen worden doorgevoerd, gaat Transition Experts verder op de ingeslagen weg met betrekking tot het doorvoeren van wijzigingen om te voldoen aan de wet zoals die nu bekend is. In aanloop naar de invoering van de Wet DBA heeft Transition Experts een arbeidsrechtjurist in de arm genomen die heeft gezorgd voor aanpassing van onze bestaande standaardovereenkomsten. Dit is zodanig gebeurd dat deze overeenkomst voldoet aan de wet DBA en daarbij ook goed aansluit bij de opdrachten die door of namens Transition Experts ter hand worden genomen.

Alle opdrachten die wij vanaf 1 januari 2017 afsluiten zullen gebaseerd zijn op deze ‘modelovereenkomst’. Wij denken hiermee al een goede eerste slag te slaan richting het voldoen aan de Wet DBA. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en mocht daartoe aanleiding zijn, zullen wij onze overeenkomsten en voorwaarden verder aanpassen. Ondanks de huidige onduidelijkheid vanuit de wetgever, gaan wij ervan uit dat wij hiermee voor zowel onze opdrachtnemers als voor onze opdrachtgevers een goed houvast creëren waarbij onzekerheid met betrekking tot de loonheffingen zoveel mogelijk wordt weggenomen.

TE Borrel  

Zoals elk jaar zullen er in de maanden december en januari geen borrels plaatsvinden bij TE.
Laten we onze verhalen bewaren voor de eerstvolgende borrel: Februari 2017!

(C)2016 Transition Experts

Atoomweg 400 | 3542 AB Utrecht | T: +31 (0)85 487 2900 | www.transitionexperts.nl

       

Neem contact opWij werken o.a. voor