Waarom Transition Experts?

Elke organisatie heeft te maken met migratie- en verandertrajecten in haar IT omgeving. Denk aan outsourcing, afsplitsing, fusies of interne wijzigingen van bedrijfsvoering. Een goede samenstelling van een projectteam is essentieel voor een succesvolle overgangssituatie. De rol van de transitie manager is onmisbaar in dit proces, maar ook voor alle andere rollen brengen we de ervaring mee die zo noodzakelijk is om deze specifieke projecten tot een succes te maken. De professionals van Transition Experts creëren vanuit hun expertise en persoonlijke skills draagvlak in het gehele proces met als resultaat dat alle partijen zich committeren aan het gewenste einddoel.

 

Wij creëren commitment door draagvlak

Wanneer het projectteam wordt geleid door onze transitie managers, levert dit de organisatie een aantal belangrijke voordelen op:

  • Succesvolle overgang – duidelijke afspraken
  • Kostenbeheersing en transparantie
  • IT beheer – schoenmaker, blijf bij je leest

Succesvolle overgang – duidelijke afspraken

Wij verzorgen de verhuizing van de bestaande naar de nieuwe situatie in de IT omgeving. De focus ligt op een succesvolle overgang, waarbij de wensen van u als klant centraal staan. Van tevoren spreken wij duidelijk af welke factoren belangrijk zijn met betrekking tot tijdsplanning, kwantiteit versus kwaliteit en specifieke wensen.

 

Kostenbeheersing en transparantie

Bij transities is kostenbeheersing belangrijk en tegelijk zeer complex. Kosten zijn ondoorzichtig omdat bouwen, beheren, transitie, transformatie en wijzigingen door elkaar lopen. Een onafhankelijke partij bewaakt de scope en legt extra kosten neer waar ze horen. “De vervuiler betaalt”. Wij zetten toegesneden hulpmiddelen en best practices in voor uitvoering, rapportage en voortgang van de transitie.

 

IT beheer – schoenmaker, blijf bij je leest

Een organisatie heeft veelal te maken met beheerorganisaties. Deze organisaties zijn goed in het beheer en evolutionaire ontwikkeling van haar producten en diensten. Er ontstaan conflicterende belangen als de transitie uitsluitend wordt verzorgd door de partij die de gewenste eindsituatie tevens gaat beheren. Een goede en snelle afronding van het project wordt een lastige zaak. Natuurlijk is de leverancier aan zet als het gaat om de uitvoering van de transitie. Maar ook u (als klant) zal een behoorlijk aandeel hebben in de activiteiten tijdens de transitie. Uw IT afdeling kampt met dezelfde problemen als de leverancier. Zij beheren IT en zij doen een transitie niet dagelijks. Zij beschikken zelf vaak niet over voldoende ervaring met transities om deze tot een optimaal eindresultaat te brengen. Onze transitie managers zijn onafhankelijk en hebben zich gespecialiseerd in deze veranderprocessen. Ze coördineren het traject in opdracht van u. Ze kennen de valkuilen en aandachtsgebieden.

 

Transition Experts bestaat uit een grote groep van enthousiaste en ervaren IT professionals die zich hebben toegelegd op het vak van IT transities, transformaties en migraties. Door onze specialisatie zijn wij in staat kennis over dit specifieke vakgebied te bundelen en vooral in te zetten voor uw organisatie. Wij begeleiden transities én transformaties van A tot Z.

 

       

Neem contact op
Wij werken o.a. voor