Transition Consultancy

Leverancier Selectie

Bij het selectieproces voor een nieuwe leverancier (outsourcing provider), dient een aantal belangrijke zaken in ogenschouw genomen te worden. Voldoet de beoogde leverancier aan de wensen en randvoorwaarden? Is deze partij in staat de klant te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen? Voor de selectie van een nieuwe leverancier heeft Transition Experts een vaste en gedegen aanpak. Een goede voorbereiding voor de juiste selectie is essentieel. We kennen de outsourcingsmarkt en de marktspelers erg goed. Hierdoor is Transition Experts  in staat op een daadkrachtige wijze bij te staan in het selectieproces.

 

Het contract

Wij beoordelen een contract op allerlei aspecten en behoeden onze klanten zo voor vervelende situaties tijdens de transitie en de duur van het contract. Wij kijken naar de volgende zaken:

  • De (beschrijving van de) aangeboden technische oplossing.
  • Service Levels en de wijze waarop deze zijn vastgelegd, de afspraken over de wijze van rapportage en de organisatorische impact van de te maken afspraken.
  • Exit clausules (wat zijn de plichten van de leverancier als u later weer voor een andere leverancier kiest of wellicht zelf weer uw IT in beheer neemt).
  • Beoordelen van de eerste beschrijving (globaal plan) van de uit te voeren transitie. Is die wel opgenomen in de aanbieding van de leverancier? Zo ja, is deze dan wel realistisch en compleet of komt u tijdens de transitie voor verrassingen te staan?
  • We kunnen deze middels benchmarks controleren (met behulp van één van onze partner organisaties).
  • Juridische aspecten (met behulp van één van onze partner organisaties).

De technische oplossing

Transition Experts kan de aangeboden technische oplossing beoordelen en (nogmaals) toetsen aan de gestelde eisen en wensen. Indien noodzakelijk kunnen we binnen de organisatie van de klant middels een beproefde set aan interviews en een goede analyse vaststellen wat de organisatie nu echt nodig als het gaat om de IT omgeving en hulpmiddelen.

 

Transitie readinesss assessment

Transition Experts is in staat om exact vast te stellen of de organisatie en/of die van de nieuwe leverancier wel klaar is voor het transitieproces. Dit doen we zodat er een goed beeld gecreëerd wordt,van de activiteiten die nodig zijn voor het klaarstomen van de eigen organisatie en/of een beeld van de mate waarin de leverancier klaar is om de transitie te gaan uitvoeren en uw IT te gaan beheren! Tijdens de transitie zullen er veel zaken opgeleverd en beoordeeld moeten worden. Een goede voorbereiding is essentieel.

 

Standaardiseren en vereenvoudigen

Als de IT omgeving heel complex is en bestaat uit veel verschillende componenten en applicaties, dan zal de transitie ook complex en vaak veel tijd (en geld) in beslag nemen. Vergelijk het maar met het opruimen van een huis voordat je gaat verhuizen. Dat scheelt tijd, een flink aantal verhuisdozen, minder verhuizers en een kleinere verhuiswagen. Sterker nog, misschien kun je wel een kleiner huis aanschaffen!

We zijn al vaak in de situatie geweest waarin we tijdens de transitie (verhuizing) nog aan het opruimen waren. Elke kast gaat open en dat levert vaak verrassingen op. Transition Experts is dan ook heel handig geworden in het snel opruimen van applicaties, servers en andere IT componenten, die door middel van het kiezen van slimme strandaarden of het samenvoegen van omgevingen wellicht niet meer nodig zijn. Op basis van onze transitie gereedheidsassessment of op basis van waarnemingen van de klant kunnen we (liefst voorafgaand aan de transitie) al grote delen van de IT omgeving vereenvoudigen.

 

Transitie(plan) audit

Transition Experts beoordeelt de haalbaarheid van transitieplannen of lopende transitietrajecten. Diverse belangrijke onderdelen worden getoetst. We bekijken onder andere of de gekozen aanpak de juiste is voor een succesvolle migratie en of de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Hoe groot is de expertise van de betrokken teams en (externe) partijen? Hoe is het projectplan opgebouwd qua kostenstructuur, planning, communicatie (intern, extern) en is de scope duidelijk en volledig? Het resultaat van een dergelijke audit is een compact en praktisch advies over aanpassingen in aanpak, organisatie en/of doelstelling. Het is vervolgens natuurlijk mogelijk onze hulp in te roepen voor het doorvoeren van aanpassingen of uitvoering van (delen van) de transitie. We adviseren namelijk alleen die zaken die we ook zelf kunnen uitvoeren en komen niet met allerlei fraaie theoretische verhalen. Denkers én doeners!

       

Neem contact opWij werken o.a. voor