Een voortdurende technologische ontwikkeling gekoppeld aan dynamische wet- en regelgeving (Digitaal 2017 en Digitale Agenda 2020) dwingen gemeenten tot procesoptimalisatie, ketenintegratie en samenwerking. Het hoofd bieden aan de decentralisatie van overheidstaken. De impact van bezuinigingen. Het automatiseren en digitaliseren van taken en diensten zodat burgers gegevens maar één keer dienen aan te leveren en alle zaken digitaal kunnen afhandelen. Dit alles maakt dat gemeenten momenteel staan voor enorme uitdagingen.

 

We zien hierdoor de politiek/bestuurlijke agenda van de gemeente drastisch veranderen. In vrijwel iedere gemeente wordt een kerntakendiscussie gevoerd en wordt gesproken over burgerparticipatie. Kostenreductie loopt als een rode draad door alle programma’s en projecten en ICT wordt vaak gezien als hét middel om te komen tot een betere informatievoorziening.
De informatievoorziening aanpassen aan de wensen van vandaag met behulp van moderne ICT hulpmiddelen, is voor de meeste gemeenten geen dagelijkse kost, wel voor Transition Experts!
Transition Experts is een goede partner voor gemeenten o.a. bij de volgende uitdagingen

 

  1. Overgang naar gemeenschappelijke Shared Service Centers (SSC). (Lees meer)
  2. ICT veranderingen o.a. bij overgang naar een commerciële outsourcingpartij of juist een insourcingtraject. (Lees meer)
  3. Ketenintegratie (meer diensten, meer partners, hogere doorvoer van informatie). (Lees meer)
  4. Digitaal loket (online burgerportaal – koppeling met zaaksystemen). (Lees meer)
  5. Digitaal samenwerken (digitale dossiers en digitale workflows). (Lees meer) 
       

Neem contact opWij werken o.a. voor